Tüketici Kredisi Cayma Hakkı Nasıl Faydalanılır ?

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 08:44

Tüketici Kredisi Cayma hakkı

Tüketici Kredisi Cayma Hakkı

Cayma hakkını kullanabilmek için kredi sözleşmesi üzerindeki tarihten itibaren 14 gün içinde yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Örnek Dilekçe


……… Bankası

………Şubesi Müdürlüğüne.

Bankanızdan kullanmış olduğum konut/tüketici/taşıt kredisi için yasal hakkım olan cayma hakkımı kullanmak istiyorum. Kullandığım konut/tüketici/taşıt kredisinin cayma hakkı kapsamında iptal edilmesini hususunu,

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Tarih

Ad Soyad / İmza


 

Araç ve konut kredilerinde kredi bedeli ödendiğinden bedellerin satıcıdan geri alınması şartıyla iptal işlemi gerçekleşebilmektedir.

14 gün içinde yazılı başvuru yapıldığı durumda bankaya 30 gün içinde başvuru tarihine kadar olan anapara faizinin ödenmesi gerekmektedir eğer ödeme işlemi yapılmaz ise cayma hakkınızı kullanamazsınız.

Cayma hakkı kullanma talebinizi yaptığınız takdirde bankanın herhangi bir masraf talebi olması durumunda resmi mercilere başvuruda bulunmak için bu taleplerinin yazılı yapılmasını isteyin.

Bankaya dilekçe ile yaptığınız başvuruda daha sonra böyle bir başvurunun yapılmadığı yönünde yaşanabilecek olası sıkıntıların önünü almak adına dilekçenin alındı kaşesi ve evrak kayıt numarası işlenmesini talep ediniz.

22/05/2015 – 29363 Sayılı Resmi Gazete

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 24 –

(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bir örneğinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, bu süre, tüketicinin sözleşmenin bir örneğini aldığı tarihten itibaren başlar.

(3) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir.

(4) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır.

(5) Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Bu bedeller dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen her türlü ücret, tüketicinin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren yedi gün içinde tüketiciye iade edilir.

(6) Kredi sözleşmesine bağlı olarak tüketiciye başka bir hizmetin de sunulması halinde, tüketicinin kredi sözleşmesinden cayması ile birlikte bu hizmete ilişkin sözleşme de sona erer.

Etiketler:, , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir