TOKİ 21 Ağustos – 29 Eylül 2017 %20 İndirim Kampanyası

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 14:23

T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan ve satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleşmiş, geri ödeme taksidi en geç 2015 yılında başlamış olan ve geri ödemeleri halihazırda devam eden (vadesi 12 aydan daha az kalan projeler kampanya dışında tutulmak suretiyle) TOKİ konut/İşyeri satış projeleri için 21 Ağustos – 29 Eylül 2017 tarihleri arasında TOKİ tarafından indirim kampanyası düzenlenmiştir.

toki indirim kampanyası

Anahtar teslimi yapılmamış projelerin KDV faturaları defaten kapatma sırasında bastırılmayacak, anahtar teslimi yapılırken bastırılacaktır. Bu tür gayrimenkullere ilişkin defaten kapatma işlemi yapılırken, KDV bedellerinin anahtar teslimi sırasında ayrıca tahsil edilecektir.

toki indirim kampanyası

TOKI indirim kampanyasından faydalanmak isteyenlerin aşağıdaki taahhütnameyi imzalaması mecburi olup imzalamayanların indirim kampanyasından faydalanamayacağı belirtilmektedir.
————————————-
TAAHHÜTNAME
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Ağustos 2017 – 29 Eylül 2017 tarihlerinde borçlarını peşin ödeyenler için düzenlenen indirim kampanyasından faydalanmak istiyorum. Söz konusu indirim kampanyasından faydalanırken İdare ve Yetkili Banka tarafından istenen;
1- Konut /İşyerinin cari ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş DASK, Konut Sigortası, Emlak Vergisi ve varsa ihtarname bedellerini ödeyeceğimi,
2-Borcunu kapattığım konut/İşyerine ait ilgili Belediyeden alacağım rayiç değer yazısı ve ilgili site yönetiminden alacağım güncel tarihli borçsuzluk belgesi ile birlikte ilgili Bankanın temerküz şubesine başvurarak, kat mülkiyeti hazır ise, tapu kaydının adıma devir tescil işlemleri ve bankadan kredi kullanarak borcumu kapatmış isem, banka lehine ipotek tesisi işlemlerini eş zamanlı olarak 2017 yıl sonuna kadar tamamlayacağımı,
Bu tarihe kadar satın almış olduğum konutun/işyerinin tapu devir ve tescil işlemlerini tamamlamadığım takdirde ve kredi ile borcumu kapatmış isem yerine getirmediğim ödemeler için İdarenin kat maliki sıfatıyla yapacağı yasal ve zorunlu ödemeler ile uğrayacağı zarar ve ziyanı hiçbir ihtar, ihbar, mahkeme hükmü ve icra işlemine gerek kalmadan peşinen İdareye ödeyeceğimi, İdarece konutun/işyerinin tapusunun adıma tescili için aleyhime açılacak hükmen tapu tescil davasına/resen tescil işlemine itiraz etmeyeceğimi, bu nedenle aleyhime doğacak olan hükmolunacak yargılama ve icra giderleri ile avukatlık ücreti, harç vb. adıma yapılacak olan resmi ödemeleri ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.”
————————————–

Etiketler:, , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir