Halkbank 1.300 Personel Alım İlanı 2017

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 10:47

Halkbankasının 2017 yılında personel alım ilanını ve sınav şartlarını açıkladı.

Merak ettiğiniz konuları Yorum olarak sorabilirsiniz.

Halkbank Servis Görevlisi alımı

Servis Görevlisi > Tüm İller > 1000 kişi > Şubelerde istihdam

 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar
bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para
aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak
e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,
(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları
kabul edilecektir.)
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her
yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak
raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan
sonra talep edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 01.09.2018 tarihine kadar tecilli olmak,
ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık
mesleğine uygun bulunmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Halkbank BT Müfettiş Yardımcılığı, BT İç Kontrol yardımcılığı ve BT Uzman Yardımcılığı alımı

Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı > Görev Yeri İstanbul > 10 kişi > Teftiş Kurulu Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı > Görev Yeri İstanbul > 5 kişi > İç Kontrol ve Uyum Daire Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı > Görev Yeri İstanbul > 50 kişi > Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) Yaş kriterine ilişkin olarak;
 BT Müfettiş Yardımcılığı için; Lisans mezunları için 01.01.1989 ve sonrası; Yüksek Lisans mezunları için 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
 BT İç Kontrolör Yardımcılığı için;01.01.1990 ve sonrası,
 BT Uzman Yardımcılığı için; 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
e) Mezuniyet kriterine ilişkin;
 BT Müfettiş Yardımcılığı için; EK.1.B Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya EK.1.B Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak;
 BT İç Kontrolör Yardımcılığı için; EK.2.B Tablo’da belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya EK.2.B Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,
 BT Uzman Yardımcılığı için; EK.3 Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak,
veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.
HALKBANK BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE BT UZMAN
YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
HALKBANK 2/7
(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 01.06.2018 tarihine kadar tecilli olmak,
ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
h) BT Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
BT İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

Halkbank Müfettiş yardımcılığı , İç Kontrol yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Sınavı

Müfettiş Yardımcısı > İstanbul > 35 kişi > Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Kontrolör Yardımcısı > İstanbul > 25 kişi >İç Kontrol ve Uyum Daire Başkanlığı
Uzman Yardımcısı > İstanbul > 170 kişi > Genel Müdürlük-Şube

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) Yaş kriterine ilişkin olarak;
 Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları için 01.01.1989 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1987 ve sonrası,
 İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1990 ve sonrası,
 Uzman Yardımcılığı için, ise 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
e) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;
 Müfettiş Yardımcılığı için, EK.1.A Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya EK.1.A Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,
 İç Kontrolör Yardımcılığı için, EK.2.A Tablo’da belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya EK.2.A Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,
 Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin (bölüm kısıtlaması olmaksızın) öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,
veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.
(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak
HALKBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAVI İLANI
HALKBANK 2/7
raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 01.06.2018 tarihine kadar tecilli olmak,
ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
h) Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

BİLGİ EDİNME
Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Web Sitesi
www.halkbank.com.tr
E-posta Adresi
kariyer@halkbank.com.tr
Telefon
0216 503 5171
0216 503 5172
0216 503 5173
0216 503 5176
Adres
Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi
Web Sitesi
https://halkbank.istanbul.edu.tr
E-posta Adresi
halkbanksinavi@istanbul.edu.tr
Sınav Başvuru Adresi
https://halkbank.istanbul.edu.tr
Telefon
0212 440 0000 /11852
0212 440 0000 /10783
Adres
Bozdoğan Kemeri Caddesi, No:1, Vezneciler, Fatih/İSTANBUL

Etiketler:, , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir