Ekonomik Kriz Kavramları Nelerdir ?

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 10:16

Slumpflasyon Nedir?

Slumpflasyon, enflasyon olgusu yaşanan bir ekonominin küçülmesi yani enflasyon içinde küçülme halidir. Ekonomik krizlerin içinde en zoru olan bu durum, bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken, bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamayı gerektirmektedir.

Depresyon Nedir ?

Depresyon, ekonomik faaliyetlerin uzun süreli olarak aşağı yönlü olduğu ekonomik durumdur. Depresyon ile resesyon; depresyonun daha uzun süreli bir çöküşü ifade etmesi ve resesyonda GSYH küçülmesinin daha düşük düzeyde olması anlamında birbirlerinden ayrılırlar. Bazı iktisatçılara göre, GSYH’daki küçülmenin depresyon olarak kabul edilmesi için %10 dolayında bir küçülme olması gerekir.

Resesyon Nedir ?

Bir ekonomide üst üste iki çeyrek GSYH küçülmesinin yaşandığı durumu ifade eden resesyon, bazen iki çeyrek sonrasında sona erebileceği gibi bazen de daha uzun sürebilir. Ekonominin resesyondan iki çeyrek sonunda çıkmasına V tipi çıkış ve daha uzun bir sürede çıkmasına ise U tipi çıkış adı verilir. Eğer ekonomi resesyondan çıkışa geçtikten sonra yeniden küçülmeye girmişse, ozan W tipi resesyon ya da çift dipli resesyon söz konusu olur.

Deflasyon Nedir ?

Deflasyon, enflasyonun tersi olarak fiyatların sürekli düştüğü, enflasyonun negatif olduğu, mal ve hizmetlere olan talebin düştüğü, harcamaların ertelendiği, ekonomik aktivitenin yavaşladığı ve işsizliğin arttığı dönemdir. İlk bakışta olumlu gibi görünen deflasyon aslında enflasyondan daha önemli bir ekonomik kriz ifadesidir. Örneğin; Japonya bu durumu oldukça uzun süre yaşadı.

Stagflasyon Nedir ?

Stagflasyon, İngilizce durgunluk anlamına gelen “stagnant” ve enflasyon kelimelerinden türetilmiş olup, durgunluk ekonomisi anlamına gelir. Durgunluk ekonomisinde, işsizlik ve enflasyon beraber artmaktadır. Diğer bir deyişle; bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi büyümüyorsa, o ekonomide stagflasyon (enflasyon içinde durgunluk) hali vardır. Örneğin; 1970’lerde yaşanan petrol krizi.
ekonomik kriz

Enflasyon Nedir ?

Enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış durumudur. Kaynaklarına göre, “Talep Enflasyonu” ve “Maliyet Enflasyonu” şeklinde iki tür enflasyon vardır. Toplam talebin arzı aşarak sürekli fiyat yükselişine neden olması halinde talep enflasyonu ve üretimde girdi olarak kullanılan mal ve hizmetlerin maliyetinde ortaya çıkan artışlar sonucunda fiyatların sürekli artması halinde de maliyet enflasyonu ortaya çıkar.

Etiketler:, , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir